Mavenclad

Display:

Mavenclad
 4 KB
 28-10-2019

Amgros’ anbefaling til Medicinrådet om vurdering af Mavenclad (cladribin)

Her kan læses om Amgros' konklusion og anbefaling af Mavenclad til standardbehandling af recidiverende multipel sklerose (RMS). Indstillingen er baseret på en vurdering af lægemidlets meromkostninger sammenholdt med den kliniske merværdi. 

Behandling med Mavenclad set over en 4-årig periode, som er valgt af Medicinrådet som relevant tidshorisont, er forbundet med væsentligt lavere samlede behandlingsomkostninger (lægemiddel, administration, monitorering, patienttid og transport) end behandling med Gilenya (fingolimod), Tysabri (natalizumab) og Lemtrada (alemtuzumab). 

Mavenclad
 4 KB
 28-10-2019

Patientvejledning: Sådan bruger du Mavenclad

Dette er en trinvis vejledning til patienten om hvordan Mavenclad 10 mg tabletter skal tages. Dokumentet indeholder også indlægsseddel og informationer om bivirkninger og om, hvad patienten skal være opmærksom på inden tabletterne indtages første gang. 

Mavenclad
 4 KB
 28-10-2019

Sådan vurderede EPAR Mavenclad

Sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Mavenclad.

Her kan du læse, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne.