Mavenclad

Mavenclad

Amgros’ anbefaling til Medicinrådet om vurdering af Mavenclad (cladribin)

Her kan læses om Amgros' konklusion og anbefaling af Mavenclad til standardbehandling af recidiverende multipel sklerose (RMS). Indstillingen er baseret på en vurdering af lægemidlets meromkostninger sammenholdt med den kliniske merværdi. 

Behandling med Mavenclad set over en 4-årig periode, som er valgt af Medicinrådet som relevant tidshorisont, er forbundet med væsentligt lavere samlede behandlingsomkostninger (lægemiddel, administration, monitorering, patienttid og transport) end behandling med Gilenya (fingolimod), Tysabri (natalizumab) og Lemtrada (alemtuzumab). 

Filtype: application/pdf
Hits: 1717 Hits
Oprettet dato: 28-10-2019
Sidste opdateringsdato: 28-10-2019