Forside

Display:

Tecfidera
 4 KB
 31-10-2019

Tecfidera førstevalg i Medicinrådets lægemiddelrekommendation

Fremover skal 95 procent af de nye patienter med attakvis MS starte sygdomsmodificerende behandling med Tecfidera i stedet for Aubagio.

Det vedtog Medicinrådet onsdag 25. september, og ændringen i lægemiddelrekommandationen kommer efter, at rådet har taget en ny model i brug, hvor de tager omkostninger og ressourceforbrug i forbindelse med administrationen af lægemidlerne med i den økonomiske analyse.

Denne hvidbog om atopisk eksem er udarbejdet af Medicinske Tidsskrifter i samarbejde med konsulentfirmaet DECIDE.

 

MS-diagnose
 5.85 MB
 23-06-2019

MS-diagnose:   Fortid – Nutid – Fremtid

1: Udvikling inden for MS-diagnose og indvirkning på patienternes outcomes

2: 2017 McDonald-kriterier: Relevansen af parakliniske markører

3: Fremtiden inden for MS-diagnose

Mavenclad
 4 KB
 28-10-2019

Amgros’ anbefaling til Medicinrådet om vurdering af Mavenclad (cladribin)

Her kan læses om Amgros' konklusion og anbefaling af Mavenclad til standardbehandling af recidiverende multipel sklerose (RMS). Indstillingen er baseret på en vurdering af lægemidlets meromkostninger sammenholdt med den kliniske merværdi. 

Behandling med Mavenclad set over en 4-årig periode, som er valgt af Medicinrådet som relevant tidshorisont, er forbundet med væsentligt lavere samlede behandlingsomkostninger (lægemiddel, administration, monitorering, patienttid og transport) end behandling med Gilenya (fingolimod), Tysabri (natalizumab) og Lemtrada (alemtuzumab).