Display:

Patientvejledning: Sådan bruger du Mavenclad

Dette er en trinvis vejledning til patienten om hvordan Mavenclad 10 mg tabletter skal tages. Dokumentet indeholder også indlægsseddel og informationer om bivirkninger og om, hvad patienten skal være opmærksom på inden tabletterne indtages første gang. 

Tecfidera pligttekst

Tecfidera (dimethylfumarat) 120 mg eller 240 mg hård enterokapsel (forkortet produktresumé: afsnit markeret med* er omskrevet og/eller forkortede i forhold til det produktresumé EMA har godkendt)

Sådan vurderede EPAR Mavenclad

Sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Mavenclad.

Her kan du læse, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne.